ALL English for Kids Acting ve Creative Drama Atölyesi Program kayıtları başladı


Çocuklar için Yaratıcı Drama ve Rol Oynama nedir ?

Eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:
• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme
• Moral değerleri geliştirme
• Kendini tanıma
• Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini geliştirme
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
• Hayal gücünü geliştirme
• Dinleme becerilerini geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Acting ve Yaratıcı Drama Atölyemiz tamamiyle İngilizcedir. İngilizce edindirmenin en verimli ve enğlenceli yöntemlerinden biridir. Ülkemizde bir çoklarımız İngilizce konuşmada çekingen kalmakta , dil becerisini gösterememektedir. Yaratıcı Drama’nın çocuğa kazandırdığı özgüven ve iletişim becerisini kullanarak İngilizce konuşmada muazzam ilerlemeler sağlamaktayız. Çocuklarımız süper keyifli ve eğlenceli drama aktiviteleri yaparken ;  konuşurken hata yapmaktan ve düşüncelerini açıklamaktan çekinmeyen , empati yapabilen bireyler haline gelmektedir.

Acting ve Yaratıcı Drama Atölyemize 7 yaş üstü başlangıç düzeyinde ingilizcesi olan herkes katılabilir. 16 Haftalık periyodlarla gerçekleştirilen atölyemiz 16 kişilik olup , ders süremiz 120 dakika sürmektedir.

Acting ve Yaratıcı Drama Atölyemiz Denver Casado ve Jessica McCuiston’ın Drama Tekniği ve aktiviteleri