Dünya sizi bekliyor! Gelecek birden fazla dil konuşanların olacak. İngilizce öğrenmeye bugünden başlayın.


İş İngilizcesi, seyahat İngilizcesi ya da sınav odaklı İngilizce kurslarıyla eğitiminizi özelleştirin ve başarınız için gereken İngilizce becerilerini edinin.
Her ne kadar ilkokul sıralarından itibaren okullarda İngilizce eğitimi verilse de verilen bu eğitimin yeterli olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Basit gramer ve zaman kalıplarının yıllardır tekrar eden bir şekilde öğretilmesi ile dil eğitiminde ciddi bir yol alınamayacağı da ortadadır.

All English ile klasik gramer eğitimi kalıplarından çıkıp İngilizceyi tanıma ve öğrenmenin heyecanını yaşayarak kursumuzun size sunmuş olduğu imkânlarla bir dilin zevkli ve eğlenceli olarak da öğrenilebileceğini görmüş olursunuz.

All English’te başlangıç seviyesinden itibaren, gerek Grammer öğretiminde gerekse Pratik konuşma İngilizcesinde Öğretmenlerimiz Türkçe kullanmamaktadır. Dil ediniminin ‘Anadil’ üzerinden çeviri metoduyla gerçekleşmeyeceği inancındayız. Yapılan araştırmalarda bu iddiamızı desteklemektedir. Her dilin kendine has hormanisi , mantık ve kültürel yapısı vardır. Bu özellikler bir başka dil kullanılarak anlatıalmaz , ancak ‘öğrenilen di’lin kendisi bir müddet kullanıldıktan sonra sezgisel olarak kazanılır.Sezgisel öğrenme dil becerisinin kazanılmasında en güzel yöntemdir.

ALL English‘ te İngilizce sadece bir ders veya program değildir. İngilizce bilmek yeterli değil , konuşa-bilmek gerekir. Dil kullanılmadıkça, konuşulmadıkça öğrenilemez. Maalesef özellikle yetişkinlerde yılların getirisi olan kalıplaşmış öğrenme methodlarından kurtulmak zaman alır, zorlama gerektirir, zorunlu kalmadıkça İngilizce konuşmak istenilmez bu da konuşma becerisi edinimini geciktirir, gecikme yılgınlık verir ve belli bir zaman sonra kişi öğrenme sürecini sona erdirir. Bu yüzden okulumuzun iletişim dili İngilizcedir. Gramer olarak öğrenilen herşeyin konuşulması için fırsat oluşturulur, dili yaşayarak, yaşatarak… işitsel, görsel , sezgisel olarak edinilmesi sağlanılır.

Bu da kısa sürede konuşabilme becerisi sağlar , kişi konuşabildiğini gördükçe özgüveni artar… dili sevmeye başlar!

İngilizce ders değildir. Size dünyamızın büyük bir bölümünün kapılarını açabilen bir anahtardır.