ALL English for Toddlers programımız yeni katılımcılarını bekliyor!


ALL English for Toddlers Program kayıtları başladı!

Erken çocukluk döneminde dil öğrenimi neden önemli ?

Çocuklar için 3–6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından oldukça önemlidir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki algılama mekanizması çok aktiftir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil edinimi otomatik olarak gerçekleşmektedir. Çocuğun bu dönemde ses farkılıkllarını algılama yetisi çok yüksektir. Duyduğu her kelimeyi olduğu gibi beynine kaydeder.Bu sayede erken dönemde dil öğreniminde aksan edinimi de kolaydır. Erken çocukluk döneminde 2. Dil öğrenimi de ana dil öğrenimi süreciyle benzerlik gösterir. Çocuk doğduğu andan itibaren yakın çevresini rol model alır ve söylenenleri kaydetmeye başlar. Kaydettiklerini daha sonra kas gelişimi tamamlanınca üretmeye başlar. Erken yaşta gerçekleşen 2. dil eğitimi de aynı prensiplere sahiptir. Dil öğrenimi bir süreçtir. Bu sürecin en önemli adımlarından biri erken çocukluk dönemindeyken atılmalıdır. 6 yaş sonrasında dil eğitimine başlayan çocukların erken yaşta başlayanlara oranla kelime bilgisi, konuşma , telaffuz becerisince daha kısıtlı olduğu ve cümle kurma yetilerininin erken yaşta öğrenenlere göre daha zorlayıcı olduğu araştırmalarla kaydedilmiştir. Bu araştırmalar göstermektedir ki bir çocuk ne kadar erken dil eğitimine başlarsa dil konusunda başarı göstermesinin daha kolay olduğudur.

Yabancı dil eğitiminde önemli olan öğrendiği yabancı dili hayatlarının bir parçası haline getirebilmektir. Bu yaş grubundaki çocuklar henüz zihnen aşırı bilgiyle yüklü olmadıklarından öğrendiklerini çok daha kolay hafızaya alabilmekte ve uzun süreli öğrenimi gerçekleştirebilmektedirler.
Küçük yaşlarda dil öğrenimine başlayan çocuklar ilerleyen yıllarda bir başka dil daha öğrenmek istediklerinde aynı doğal öğrenme tekniklerini rahatlıkla uygulamaya koyarlar. Erken yaşta dil öğrenimi çocuğun dil öğrenme yeteneklerini geliştirme şansı verir.
Çocuklar erken yaşlarda algılarının yüksek olmasından kaynaklı yeni bir dili öğrenirken ana dili öğrenme prensip ve yollarını hatırlayarak bunları İngilizce öğrenmek içinde kullanabileceklerini kısa sürede fark ederler ve uygulamaya koyarlar.
ALL English’ te çocuklar yabancı dili çeşitli aktivitelerle öğrenirler (Oyun Merkezli Öğretim). Burada öğretmenleri rol modeldirler. Öğretmenler öğrencilerin çeşitli öğrenme tiplerine hitap eden farklı oyunlarla ve sürekli tekrarlarla öğrencinin dikkatini çekerler ve öğrenmeye istekli hale gelmelerine yardımcı olurlar. Öğretmenler sürekli olarak çocukla İngilizce iletişim halindedir. Bütün hareket, eylem, duygu , mimik İngilizce dile getirilir ve tekrarlanır. Böylece çocukta eylemle görseliyle birlikte kulak dolgunluğu oluşturulur. ALL English’te İngilizce ediniminde anadiliyle bağlantı kurulmasından özellikle imtina edilir. Çocuk, bu süreçte önce faaliyeti izler, daha sonra amacı anlar ve öğretmenin konuştuğu dilden gerekli anlamı çıkarır. Bir süre sonra ana dilde olduğu gibi yabancı dili de kullanmaya başlar.

English for Toddlers ( 3-6 Yaş İçin İngilizce ) programımız hergün 09: 00 – 12:00 arasında gerçekleşmektedir. Hafta içi hergün , 3 gün, 2 gün ve ya Cumartesi katılım gösterebilirsiniz. Sınıflarımız maksimum 15 kişiliktir.

Program detayları için lütfen bizi arayın.